Maatschappij & Duurzaamheid

Re•Shape Properties opereert binnen markt-, publieke en fysieke grenzen. De soms strijdige wensen en belangen van maatschappelijke groepen en markten moeten worden vertaald naar een in vele opzichten aantrekkelijk project. Het onderscheidend vermogen van een project, het concept, is cruciaal voor het succes. Om een project te doen onderscheiden moet de ontwikkelaar dus overtuigen, vooruitlopen zonder het contact met de realiteit te verliezen.

De kwaliteit van de omgeving is van grote invloed op het functioneren van de maatschappij en het welzijn van de mens. Op dit gebied moet de ontwikkelaar haar onderscheidend vermogen tonen en zich bewust zijn van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het begrip duurzaamheid, dat momenteel veel aandacht krijgt, dient in dit kader ruim opgevat te worden en dus niet eng technisch.

Een duurzaam project heeft een langere houdbaarheidsdatum, sluit dus langdurig aan bij menselijke behoeften en waardering, behoeft bij zijn totstandkoming en exploitatie zo min mogelijk natuurlijke grondstoffen en produceert zo min mogelijk overlast en afval. Duurzame keuzes worden door Re•Shape Properties financieel transparant gemaakt. Het begrip transparant groen wordt door ons geintroduceerd.

Links